Aspectes pràctics de la proposta de regulació de la compravenda

Torrent Cofí, Francesc
Share
Després de la sentència del Tribunal Constitucional, sembla que es pot mantenir pels pèls la concepció intermèdia que predominava a la doctrina anterior, segons la qual el dret civil català pot desenvolupar els principis que inspiren la Compilació i pot regular institucions connexes ​
​Tots els drets reservats