La Perspectiva notarial sobre el Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya