Compensació per raó de treball en cas d’extinció del règim per mort: aspectes familiars i successoris