La Configuració de la compensació per raó de treball en el llibre segon del Codi Civil de Catalunya