Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar. Prestació compensatòria i prestació alimentària