La Regulació catalana dels patrimonis protegits, en particular la seva inscriptibilitat registral i fiscalitat