Els Poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat