Característiques del contracte de compravenda en el Llibre sisè del Codi civil de Catalunya (Especial referència a la seva finalitat transmissora i a la no necessitat de regular la promesa de venda)

Share
La compravenda del Codi Civil de Catalunya és un contracte consensual, és a dir que es perfecciona i obliga a les parts des del moment del consentiment tot seguint el model de la compravenda al Codi civil espanyol? ​
​Tots els drets reservats