El Contracte de compravenda com a contracte transmissor. Possible regulació de la promesa de venda

Share
La compravenda del Codi Civil de Catalunya és un contracte consensual, és a dir que es perfecciona i obliga a les parts des del moment del consentiment tot seguint el model de la compravenda al Codi civil espanyol? ​
​Tots els drets reservats