El Llibre sisè i la proposta de nou "código mercantil"

Espina, Daniel
Share
Posats a esclarir el paper que ha de seguir jugant el dret civil català davant l'abast de la codificació mercantil vigent i proposada, sembla arribada l’hora de superar amb delicadesa la qüestió malfadada del repartiment espanyol de competències legislatives entre l’estat i les comunitats autònomes, en què la solució institucional de conflictes continus i repetits, polititzada irremeiablement, ha dut a resultats sovint casuals i pendents sempre de facècies renovades ​
​Tots els drets reservats