Observacions sobre la utilització dels mètodes científics aplicats a la reconstrucció paleoambiental en la prehistòria catalana, avui

Burjachs i Casas, Francesc
Buxó i Capdevila, Ramon
Cruells, Walter
Estévez Escalera, Jordi
Juan-Muns i Plans, Núria
Molist i Montaña, Miquel
Ros, Maria Teresa
Watson, John
Compartir
Article que reflexiona sobre la problemàtica que afecta a les disciplines relacionades amb l'arqueobotànica (palinologia, antracologia, carpologia,...) i l'arqueozoologia (macromamífers, micromamifers, ictiologia, ...) en el camp del seu desenvolupament científic i en la vessant professional i d'aplicació practica ​
​Tots els drets reservats