UNIVEST 2015: V Congrés Internacional: els reptes de millorar l’avaluació: Girona, 09 -10/07/2015: UNIVEST.UDG.EDU = V Congreso Internacional: los retos de mejorar la evaluación = The challenges of improving assessment

Share
Aquesta publicació recull les intervencions realitzades al V Congrés Internacional UNIVEST 2015. "Els reptes de millorar l’avaluació", organitzat per l'Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona els dies 9 i 10 de juliol de 2015. Les ponències i comunicacions d'aquest V Congrés Internacional UNIVEST ofereixen una mirada integradora i crítica al procés d'avaluació, entès com una activitat integrada en la formació universitària general, amb una participació activa de tots els subjectes implicats i que es realitza en tots els moments formatius . Per això es busca un enfocament divers, des dels processos metodològics, amb la implicació dels estudiants i el professorat, analitzant la seva repercussió, així com el seu valor intern i extern, etc. En definitiva, es busca valorar i conceptualitzar el sentit, el moment i els procediments del procés avaluador: què, per què, per a què l'avaluació i com conviuen el paper funcional i instrumental amb la funció formativa i col·laborativa. Aquesta edició aposta, un cop més, per una dinàmica de treball expressament participativa, potenciant el debat i el contrast d'arguments com a dinàmica bàsica. Per això, a més de cercar una perspectiva àmplia -des del professorat, els estudiants, els tècnics i altres agents implicats-, també es basa en la discussió i el contrast de plantejaments. El programa inclou ponències amb rèplica, comunicacions comentades i espais de debat amb intervencions d'especialistes de reconegut prestigi, que aporten les seves idees i reflexions sobre l'avaluació com a eix temàtic central d'anàlisi i contrast ​
​Tots els drets reservats