Univest 2015

V Congrés Internacional UNIVEST: els reptes de millorar l'avaluació

UNIVEST té la voluntat de fomentar la reflexió integral del procés d’ensenyament-aprenentatge a la universitat, amb una clara voluntat de transformar els processos docents, formatius i institucionals a partir d’un debat obert i compartit amb tots els agents implicats.

En aquest sentit, el V Congrés Internacional UNIVEST vol oferir una mirada integradora i crítica al procés d’avaluació, entès com una activitat integrada en la formació universitària general, amb una participació activa de tots els subjectes implicats i que té lloc en tots els moments formatius. Per això es busca un enfocament divers, des dels processos metodològics, amb la implicació dels estudiants i el professorat, per analitzar-ne la repercussió, així com el seu valor intern i extern, etc. En definitiva, es busca valorar i conceptualitzar el sentit, el moment i els procediments del procés avaluador: què, per què, per a què l’avaluació i com conviuen el paper funcional i instrumental amb la funció formativa i col·laborativa.

Aquesta edició aposta, una vegada més, per una dinàmica de treball expressament participativa, potenciant el debat i el contrast d’arguments com a dinàmica bàsica. Per això, a més de buscar una perspectiva àmplia –des del professorat, els estudiants, els tècnics i altres agents implicats–, també es basa en la discussió i el contrast de plantejaments. El programa inclou ponències amb rèplica, comunicacions comentades i espais de debat amb intervencions d’especialistes de reconegut prestigi, que aporten les seves idees i reflexions sobre l’avaluació com a eix temàtic central d’anàlisi i contrast

Els reptes de millorar l'avaluació
Jerarquia 
Collections in this community