Noves excavacions a la Caserna d'Alemanys (Girona): campanya d'excavació de 1988