L’excel·lència femenina al final del patriarcat = La excelencia femenina al final del patriarcado