La Fira de la Ciència: una experiència de desenvolupament de les competències professionals en el primer curs dels estudis de mestre