Proposta d’un centre de dia per a atendre persones amb demències, segons el model d’atenció integral centrat en la persona