Proposta d’un centre de dia per a atendre persones amb demències, segons el model d’atenció integral centrat en la persona

Cimpean, Ana
Share
La nostra societat es troba davant d’un escenari marcat per una població que augmenta constantment on les persones grans tenen cada cop més pes específic dins la població. Com decideix envellir cada persona no es un fenomen uniforme i homogeni. Tot i que es una decisió personal, el com envellim també es una creació i un fenomen sociocultural. Cada cultura i cada societat viu i interpreta de manera distinta el procés d’envelliment. Socialment hem de donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu, creant serveis específics que s’adaptin a les característiques i situacions diverses. En els quals les persones grans siguin l’eix al voltant del qual girin les intervencions, respectant la dignitat, l’autonomia i la capacitat de decisió d’aquestes persones. Que puguin escollir entre diferents opcions, com per exemple, romandre al domicili amb assistència personalitzada en funció de cada cas; o ser un usuari d’un centre o residència, preservant la capacitat de decisió d’allò quotidià. Per això des del model d’Atenció Centrada en la Persona s’impulsa un canvi de visió i amb la conseqüent materialització en la conducta concreta. La idea no es altra que concebre l’atenció des de la dignitat i el suport a la autonomia ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0