La Simulació: nova eina d'aprenentatge de competències transversals