Bioenergetics mechanism and autophagy in breast cancer stem cells

Text Complet
Compartir
Aquest és el primer informe que demostra que l'autofàgia està mecànicament vinculat al manteniment de les cèl•lules tumorals que expressen alts nivells de CD44 i baixos nivells de CD24, que són típics de les cèl•lules mare del càncer de mama. Els nostres resultats actuals proporcionen una nova visió de com la divisió mitocondrial s'integra a la xarxa de la transcripció impulsada per factors de reprogramació, especifica de la pluripotència única de les cèl•lules mare. L'autofàgia pot controlar la refractarietat de novo de carcinomes de mama amb el gen HER2 amplificat per l'anticòs monoclonal trastuzumab (Herceptin). Per tant, el tractament de combinació amb trastuzumab i cloroquina, com a fàrmac anti-malàric i inhibidor de l’autofàgia, suprimeix radicalment el creixement del tumor en un xenoempelt de tumor completament refractari a trastuzumab en un model murí. L’addició de cloroquina amb els règims amb trastuzumab pot, per tant, millorar els resultats en les dones amb càncer de mama HER2. Aquesta és una àrea molt emocionant i molt prometedora de la investigació del càncer, com la modulació farmacològica de l'autofàgia sembla augmentar l'eficàcia dels règims contra el càncer disponibles en l'actualitat i s'obre el camí per al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques combinatòries que s'espera que contribueixin a l'eradicació del càncer. ​
​ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.