Avaluant persones

Montoya i Albareda, Gemma
Castro i Jimenez, Gemma
Share
L’Institut Joan d’Àustria del barri de Sant Martí de Barcelona acull un 52 per cent d’alumnat estranger actualment. Des de l’arribada de les primeres onades migratòries, el centre ha estat capdavanter en l’atenció a l’alumnat nouvingut i ha exportat el seu model de gestió d’aula d’acollida a altres centres. Dins del projecte de centre, el pla d’acollida ha centrat l’atenció en aquest alumnat promovent la total assimilació dels alumnes dins dels circuits normals, sense fer distinció del seu origen. El fet de considerar que TOT l’alumnat forma part del centre ha ajudat a crear un entorn favorable perquè l’alumnat pugi desenvolupar les seves capacitats i, sigui avaluat segons els criteris del centre i les seves pròpies aptituds. Des de l’aula d’acollida s’han proporcionat les eines per aconseguir que els alumnes adquireixin els mitjans per assolir els resultats acadèmics adients per la seva formació. L’evolució currícular d’aquest alumnat s’ha plasmat en un seguiment durant 9 anys del perfil dels alumnes en acollida (nouvingut) i els de fora de Catalunya (que ja han fet el circuit d’acollida fora del centre) amb la recollida de dades de tots ells i s’han observat els resultats acadèmics, dins d’aquest model d’aula d’acollida. Com a exemple, s’han agafat tres alumnes amb característiques personals, acadèmiques i socials diferents, i s’ha estudiat la seva evolució durant el seu pas pel centre ​
​Tots els drets reservats