Open geo-data for innovative services and user applications towards Smart Cities [Pòster]

Vicens, Lluís
Sitjar, Josep
Boix, Gemma
Compartir
Pòster sobre dades geogràfiques obertes per a serveis innovadors i aplicacions d'usuari cap ciutats intel·ligents ​
​Tots els drets reservats