Projeccions regionals: d’Europa a la península Ibèrica