Projeccions regionals: d’Europa a la península Ibèrica

Share
En aquest capítol donarem resultats, pel que fa a projeccions climàtiques, per a zones de dimensions entre l’escala subcontinental i la de la península Ibèrica, aproximadament. D’aquesta manera, hom s’aproxima successivament cap a la zona d’interès, que correspon a Catalunya. La metodologia seguida en aquest capítol es basa en la revisió bibliogràfica de treballs pertinents. D’aquesta manera, en primer lloc hi ha el capítol 11.3 del darrer informe del GIECC (Christensen et al., 2007), que com hem comentat es refereix a la regió anomenada Europa i el Mediterrani (zona definida entre els paral·lels 30ºN i 75ºN i els meridians 10ºW i 40ºE). En aquest cas, hem tractat d’analitzar amb un cert detall algunes de les figures que es presenten, i també alguns resultats que es comenten, i que puguin ser aplicables a la zona euromediterrània més propera a nosaltres i, en particular, a la península Ibèrica. Tanmateix, també hem anat a buscar algunes de les fonts (articles científics) que es consideren en l’informe del GIECC, i hem estès la revisió bibliogràfica a diverses bases de dades de literatura científica. D’aquesta cerca bibliogràfica s’ha conclòs que la major part dels treballs publicats recentment (2005-2007) a l’entorn de les projeccions climàtiques a escala europea estan relacionats amb el projecte Prudence. Per això, en aquest capítol parlarem primer de la modelització regional en general i del projecte Prudence en particular, abans de passar a l’apartat de resultats ​
​Tots els drets reservats