Projeccions globals: el 4t informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el canvi climàtic

Compartir
L’objectiu d’aquest capítol és mostrar quines són les projeccions sobre el clima futur que es presenten en el darrer informe (el quart) del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic -GIECC- (sovint anomenat AR4, de l’anglès Assessment Report 4), tant a escala global com a l’escala que en el mateix informe s’anomena regional (i que es refereix a regions molt àmplies, en el nostre cas, Europa i la Mediterrània). Aquesta àrea correspon a la zona definida entre els paral·lels 30ºN i 75ºN i els meridians 10ºW i 40ºE. En algun moment es distingeix el nord d’Europa (a partir del paral·lel 48ºN) del sud i la Mediterrània (per sota d’aquest paral·lel), que és on centrarem la nostra atenció. A més de presentar les projeccions pel que fa a la temperatura, la precipitació i el nivell del mar, comentarem les incerteses associades a aquestes projeccions. Així doncs, per elaborar aquest capítol hem procedit a una lectura detallada de dos dels capítols de l’AR4, concretament del volum corresponent al grup de treball I, sobre «Les bases físiques» [de la ciència del canvi climàtic]. Aquests dos capítols són, d’una banda, el 10 (Meehl et al., 2007), que presenta les projeccions climàtiques globals, i l’11 (Christensen et al., 2007), que les presenta a l’escala regional ja esmentada. També hem consultat el resum destinat als polítics ('Summary for policymakers') i l’informe de síntesi ('Synthesis Report') del mateix AR4. ​
​Tots els drets reservats