Analysis of the aromaticity of five-membered heterometallacycles containing Os, Ru, Rh, and Ir

Text Complet
AnalysisAromaticity.pdf embargoed access
Sol·licita còpia a l'autor de l'article
En omplir aquest formulari esteu demanant una còpia de l'article dipositat al repositori institucional (DUGiDocs) al seu autor o a l'autor principal de l'article. Serà el mateix autor qui decideixi lliurar una còpia del document a qui ho sol•liciti si ho creu convenient. En tot cas, la Biblioteca de la UdG no intervé en aquest procés ja que no està autoritzada a facilitar articles quan aquests són d'accés restringit.
Compartir
We study the molecular structure and aromaticity in a series of experimental and new in silico designed five-membered heterometallacycles with general formula M(XC3H3)(PH3)2, where M = OsH3, OsCl3, OsCl2, RuCl2, RhCl2 or IrCl2 and X = NH, O, S, CH-, or CH+. The electron delocalization of the five-membered rings in these complexes is analyzed using the induced magnetic field, NICS, and MCI descriptors of aromaticity. Our results indicate that the five-membered rings in all complexes with X = NH, O, S, and CH- have a low aromatic character denoted by nonintense diatropic behavior and low MCI values. Five-membered rings in complexes with X = CH+ are clearly paratropic and antiaromatic according to MCI values with the exception of M = OsCl 3. The reason for this exception is discussed ​
​Tots els drets reservats