Síntesi de pólvores del superconductor GdBa2Cu3O7 a partir de dissolucions precursores de nitrats

Pujol Bartrina, Guillem
Share
Estudi de l’obtenció de les les pólvores del compost superconductor GdBa2Cu3O7 mitjançant la utilització de diferents mètodes partint de solucions aquoses de nitrat estabilitzades amb PEG, com son a partir del reactor Kjeldhal o a partir d’un assecatge ràpid damunt una placa calefactora. En el procés d’obtenció d’aquestes pólvores es vol fer una caracterització dels productes inicials, intermedis i finals que s’aniran obtenint durant les diferents etapes. Aquest estudi es farà mitjançant varis tipus d’anàlisi, com la difracció de raig X (XRD), l’espectroscòpia infraroja (IR) o la termogravimetria (TG). Finalment, també es comprovarà si els nitrats i el PEG que formen la solució aquosa es poden assecar en forma de capa, i si posteriorment, és possible la seva descomposició per combustió ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0