La Moral en els contes infantils: estudi sobre la transmissió de valors morals en la narrativa infantil catalana

Localització