La Moral en els contes infantils: estudi sobre la transmissió de valors morals en la narrativa infantil catalana

Palomeras Ferran, Marta
Share
Hi ha qui creu que els contes infantils han de tenir sempre una funció educativa al darrere i, per tant, transmetre certs valors morals. Hi ha qui creu que els contes infantils han de ser, per sobre de tot, obres d’art. Al llarg del treball aportarem informacions i dades entorn d’aquestes qüestions. Partim de dues idees de base en relació a aquest tema: en primer lloc, si en general els contes infantils duen o no una moral implícita; en segon lloc, com és aquesta moral en els casos en què hi és present. Analitzarem, de manera concreta, quin tipus de moral es transmet als contes infantils a partir de diversos contes catalans editats els últims anys. Tenim la sospita que els contes infantils fan una distinció molt clara entre el que es transmet com a ben fet i mal fet sense relativitzar els extrems ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització