{ "dc.contributor.author": "Barrionuevo Almuzara, Leticia" , "dc.contributor.author": "Estupinyà Pinyol, Eva" , "dc.contributor.author": "Martín Marichal, M. del Carmen" , "dc.contributor.author": "Martín Rodero, Helena" , "dc.contributor.author": "Mezquita Acosta, Javier" , "dc.contributor.author": "Nonó Rius, Brigit" , "dc.contributor.author": "Vaquer Suñer, Cristina" , "dc.date.accessioned": "2015-01-27T13:07:45Z" , "dc.date.available": "2015-01-27T13:07:45Z" , "dc.date.issued": "2014-11" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9999" , "dc.description.abstract": "La importància en xarxes socials no és un fet nou, fa temps que es ve parlant de la seva importància i de la implicació que estan tenint en les empreses. En institucions universitàries, les xarxes socials s'han utilitzat com a espais comuns entre la institució i els seus usuaris per comunicar-se i difondre les seves activitats però també per donar més visibilitat a la institució i a les seves activitats més rellevants com són la docència, investigació. Degut a la rellevància que han pres les xarxes socials en les institucions acadèmiques és necessari desenvolupar unes polítiques per als perfils i establir uns usos recomanats, a més d'uns criteris pels quals regir-nos per tenir una comunicació fluïda i correcta amb nostres usuaris." , "dc.description.abstract": "La importancia en redes sociales no es un hecho nuevo, hace tiempo que se viene hablando de su importancia y de la implicación que están teniendo en las empresas. En instituciones universitarias, las redes sociales se han utilizado como espacios comunes entre la institución y sus usuarios para comunicarse y difundir sus actividades pero también para dar más visibilidad a la institución y sus actividades más relevantes como son la docencia, investigación. Debido a la relevancia que han tomado las redes sociales en las instituciones académicas es necesario desarrollar unas políticas para los perfiles y establecer unos usos recomendados, además de unos criterios por los cuales regirnos para entablar una comunicación fluida y correcta con nuestros usuarios." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "CRUE Rebiun. Red de Biblioteca Universitarias Españolas" , "dc.relation.ispartofseries": "Informes i documents de treball" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/" , "dc.subject": "Xarxes socials" , "dc.subject": "Social netwoks" , "dc.title": "Manual de buenas prácticas en redes sociales" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/workingPaper" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }