{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística" , "dc.contributor.author": "González García, Francisco" , "dc.date.accessioned": "2015-01-21T12:10:05Z" , "dc.date.available": "2015-01-21T12:10:06Z" , "dc.date.issued": "2013-04-11" , "dc.identifier.other": "Gi. 977-2013" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/117143" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9869" , "dc.description.abstract": "In Computer Graphics applications, it is a common practice to texture 3D models to apply material properties to them. Then, once the models are textured, they are deformed to create new poses that can be more appropriate for the needs of a certain scene and finally, those models are visualized with a rendering algorithm. Many of those approaches suffer from continuity problems that dumper interpolation procedures. Thus, in this thesis we present three algorithms that address continuity in key areas of Computer Graphics: Continuity Mapping in texturing, *Cages in mesh deformation and I-Render in visualization" , "dc.description.abstract": "En aplicacions orientades als gràfics per ordinador existeix una pràctica molt comuna d'associar informació de materials a objectes 3D mitjançant l'aplicació de textures. Una vegada els models estan texturats, solen deformar-se per tal de crear noves postures, les quals poden ser més adients per a les necessitats d'una determinada escena. Finalment, els models 3D es visualitzen mitjançant l'ajuda d'un algorisme de visualització. Molts dels mètodes de texturat, deformació i visualització existents pateixen problemes de continuïtat que dificulten la posterior aplicació de tècniques d'interpolació. Així doncs, en aquesta tesis doctoral presentem una sèrie d’algorismes que aporten continuïtat en àrees estratègiques i importants en els gràfics per ordinador: Continuity Mapping en el texturat de malles 3D, *Cages per a la deformació suau i continua de malles i I-Render en el camp de la visualització interactiva" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Computer graphics" , "dc.subject.other": "Gràfics per ordinador" , "dc.subject.other": "Gráficos por ordenador" , "dc.subject.other": "Visualization" , "dc.subject.other": "Visualització" , "dc.subject.other": "Visualización" , "dc.subject.other": "Mesh texturing" , "dc.subject.other": "Texturat de malles" , "dc.subject.other": "Texturado de mallas" , "dc.subject.other": "Continuity" , "dc.subject.other": "Continuïtat" , "dc.subject.other": "Continuidad" , "dc.subject.other": "Mesh deformation" , "dc.subject.other": "Deformació de malles" , "dc.subject.other": "Deformación de mallas" , "dc.subject.other": "Interpolation" , "dc.subject.other": "Interpolació" , "dc.subject.other": "Interpolación" , "dc.title": "Continuity and interpolation techniques for computer graphics" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Patow, Gustavo" , "dc.subject.udc": "004 - Informàtica" , "dc.subject.udc": "68 - Indústries, oficis i comerç d'articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }