{ "dc.contributor": "Soler Masó, Pere" , "dc.contributor.author": "Garriga Tella, Päivi" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Departament de Pedagogia" , "dc.date.accessioned": "2015-01-14T16:02:07Z" , "dc.date.available": "2015-01-14T16:02:07Z" , "dc.date.issued": "2014-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9847" , "dc.description.abstract": "El treball que es presenta a continuació consisteix en una anàlisi teòrica sobre el concepte d'apoderament juvenil partint d'una aproximació al context actual i les relacions de poder que condicionen la construcció social de la joventut. L'anàlisi es basa en la relació del concepte d'apoderament amb els processos de transformació social així com de qüestionament de les estructures de poder existents avui. D'altra banda, es realitza una reflexió sobre l'ús del terme des de l'àmbit de les ciències socials, específicament des de les polítiques públiques de joventut" , "dc.description.abstract": "This article is a theoretical analysis of the concept of youth empowerment. It starts with an approach to the current context and power relations that determine the social construction of youth. The analysis is based on the relationship between the concept of empowerment and social transformation processes. Moreover, there is a reflection on the use of the term from the field of social sciences, public policy specifically from youth" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster interuniversitari en Joventut i Societat" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Poder (Filosofia)" , "dc.subject": "Power (Philosophy)" , "dc.subject": "Política de la joventut" , "dc.subject": "Youth - Government policy" , "dc.subject": "Joves -- Aspectes socials" , "dc.subject": "Youth -- Social aspects" , "dc.subject": "Apoderament (Ciències socials)" , "dc.subject": "Empowerment (Social sciences)" , "dc.title": "Apoderament juvenil: com i cap a on?" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }