{ "dc.contributor": "Planas Lladó, Anna" , "dc.contributor.author": "Crous Parcerisas, Gemma" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Departament de Pedagogia" , "dc.date.accessioned": "2015-01-14T15:27:38Z" , "dc.date.available": "2015-01-14T15:27:38Z" , "dc.date.issued": "2014-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9846" , "dc.description.abstract": "El present estudi té com a objectiu generar nous coneixements sobre els aspectes importants pels joves d’entre 11 i 16 anys per tenir una vida plenament satisfactòria, i explorar la seva relació amb variables sociodemogràfiques i també el seu benestar subjectiu" , "dc.description.abstract": "The present study aims to generate new knowledge about important issues for young people between 11 and 16 years old to have a satisfactory life, and explore its relationship to sociodemographic variables and their subjective well-being" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster interuniversitari en Joventut i Societat" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Benestar" , "dc.subject": "Well-being" , "dc.subject": "Adolescents" , "dc.subject": "Teenagers" , "dc.title": "Els aspectes importants per a tenir una vida plenament satisfactòria dels 11 als 16 anys i la seva relació amb el benestar subjectiu: estudi des de la pròpia perspectiva dels adolescents" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }