{ "dc.contributor": "Casal, Joaquim" , "dc.contributor.author": "Bellostes Jaime, Laia" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Departament de Pedagogia" , "dc.date.accessioned": "2015-01-14T14:41:03Z" , "dc.date.available": "2015-01-14T14:41:03Z" , "dc.date.issued": "2014-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9845" , "dc.description.abstract": "Els programes de suport acadèmic són dispositius que pretenen esdevenir un factor compensatori en els itineraris formatius dels joves, principalment en contextos de vulnerabilitat social. Amb aquest treball es vol exemplificar un cas concret, comparant les dades estadístiques del Departament d’Educació amb les dades d’un centre obert. També s’exposen els factors que incideixen en la concreció dels itineraris d’aquests joves per tal de determinar si els programes de suport acadèmic han esdevingut una pràctica d’èxit" , "dc.description.abstract": "Academic support programs intend to become a factor in compensatory pathways of young people, especially in contexts of social vulnerability. In this paper we want to illustrate a specific case, comparing statistics from the Department of Education with data from a real center. It also outlines the factors that affect the realization of the itineraries of these young people to determine if academic support programs have become a successful practice" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster interuniversitari en Joventut i Societat" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Orientació escolar" , "dc.subject": "Educational counseling" , "dc.subject": "Joves problemàtics" , "dc.subject": "Problem youth" , "dc.title": "Itineraris formatius de joves en situació de risc social que participen en programes de suport acadèmic" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }