{ "dc.contributor": "Antich, Xavier" , "dc.contributor.author": "González Vázquez, David" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Turisme" , "dc.date.accessioned": "2015-01-09T18:46:20Z" , "dc.date.available": "2015-01-09T18:46:20Z" , "dc.date.issued": "2014-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9810" , "dc.description.abstract": "Catalunya disposa a l’actualitat de nombrosos equipaments culturals destinats a la difusió memorial mitjançant la pràctica turística creant-se, tanmateix, les primeres estructures en xarxa per tal de fer que aquests espais disposin d’un relat conjunt, element indispensable en el qual recolzar-se a l’hora d’emprendre qualsevol estratègia de difusió. El model català, però, pot dir-se que està en fase embrionària, i des d’aquest moment en endavant ens correspon als professionals i acadèmics treballar de cara a la seva consolidació. Aquest estudi posa les bases per a la investigació en clau turística sobre els Espais de Memòria" , "dc.description.abstract": "Catalonia has several cultural memorials. The first network structures have been created in order to spread collective memory. The Catalan model, however, can be said that it is in an embryonic stage, and from that moment onwards it is up to the professionals and academics working in the face of consolidation. This study lays the foundation for touristic research on Memory Spaces" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster en Turisme Cultural" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Turisme cultural" , "dc.subject": "Heritage tourism" , "dc.subject": "Memòria col·lectiva -- Catalunya" , "dc.subject": "Collective memory -- Catalonia" , "dc.title": "El Turisme de memòria a Catalunya: realitat i perspectives d'un model incipient" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=1.5208623999999418; north=41.5911589; name=Catalunya" }