{ "dc.contributor": "Fuentes Pumarola, Concepció" , "dc.contributor.author": "Ger Davesa, Sònia" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat d'Infermeria" , "dc.date.accessioned": "2014-11-14T08:39:18Z" , "dc.date.available": "2014-11-14T08:39:18Z" , "dc.date.issued": "2014" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9698" , "dc.description.abstract": "La hiperglicèmia elevada en la fase aguda de l’Infart Agut de Miocardi amb Elevació del segment ST, està estretament relacionada amb l’elevat risc de complicacions i mal pronòstic dels pacients, independentment que presentin Diabetis Mellitus prèviament coneguda. Hi ha evidències que en pacients que han rebut teràpia de reperfusió coronària, la hiperglicèmia major de 140mg/dL en el moment de l’ingrés està associada a esdeveniments tant perjudicials com és el desenvolupament d’una Diabetis Mellitus post Infart Agut de Miocardi. El control glicèmic a llarg termini s’associa a millores en els resultats cardiovasculars. L’objectiu d’aquesta revisió és determinar la influència de la hiperglicèmia en les complicacions d’un malalt amb Infart Agut de Miocardi" , "dc.description.abstract": "Acute hyperglycemia in ST-segment Elevation Myocardial Infarction is closely related to the high risk of complications and poor prognosis of patients with known or unknown Diabetes Mellitus. There is evidence in patients who have recieved coronary reperfusion therapy that hyperglycemia higher than 140mg/dL at the time of admission is ssociated with adverse events as much as the development of Diabetes Mellitus after Acute Myocardial Infarction. The long-term glycemic control is associated with improved cardiovascular outcomes. The aim of this study is to determine the influence of hyperglycemia complications in a patient with acute myocardial infarction" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Infermeria (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Hiperglucèmia" , "dc.subject": "Hyperglycemia" , "dc.subject": "Infart de miocardi" , "dc.subject": "Myocardial infarction" , "dc.subject": "Diabetis" , "dc.subject": "Diabetes" , "dc.subject": "Infermeria -- Pràctica professional" , "dc.title": "Complicacions en la fase aguda del iamest derivades de la hiperglicèmia: revisió bibliogràfica" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }