{ "dc.contributor": "González Juan, Emilio Vicente" , "dc.contributor.author": "Gaya Pol, Bartomeu" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2014-11-11T11:10:08Z" , "dc.date.available": "2014-11-11T11:10:08Z" , "dc.date.issued": "2014-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9685" , "dc.description.abstract": "El grup de recerca AMADE de la Universitat de Girona està especialitzat en la caracterització de materials compòsits. Per avaluar la resistència i la tolerància al dany d'aquestes estructures, típicament es realitzen dos assajos: impacte a baixa velocitat i compressió després d'impacte (CAI per les sigles en anglès de Compression After Impact), respectivament. L'objectiu de l'assaig CAI és obtenir la resistència residual a compressió de l'estructura. L'objectiu d'aquest treball és el de crear una adaptació per l'utillatge capaç d'assajar plaques amb baix gruix . La modelització amb el mètode dels elements finits serveix per avaluar quantitativament el valor de les càrregues crítiques de vinclament per diferents gruixos de placa. Les plaques d'assaig són plaques de material compòsit amb làmines unidireccionals amb apilament simètric i balancejat" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Industrial (EI)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Materials laminats" , "dc.subject": "Assaigs de materials" , "dc.subject": "Elements finits, Mètode dels" , "dc.subject": "Finite element method" , "dc.subject": "Materials -- Testing" , "dc.subject": "Laminated materials" , "dc.title": "Re-disseny d’utillatge i anàlisi de vinclament per l’assaig de compressió en laminats prims" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.8370476000000053; north=41.9668296; name=Universitat de Girona. Grup de recerca AMADE" }