{ "dc.contributor": "Soler i Masó, Josep" , "dc.contributor": "Poch Garcia, Jordi" , "dc.contributor.author": "López Roca, Marc" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2014-11-10T15:08:43Z" , "dc.date.available": "2014-11-10T15:08:43Z" , "dc.date.issued": "2014-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9671" , "dc.description.abstract": "La plataforma ACME (Avaluació Continuada i Millora de l’Ensenyament) va ser creada l’any 1998 per un grup de professors del departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada. L’ACME es va concebre com una plataforma d’e-learning, és a dir, un sistema que mitjançant l’ús d’Internet afavorís l’aprenentatge, permeten la interactivitat entre l’alumne i el professor. La creació de la plataforma ACME tenia com a objectiu reduir el fracàs dels alumnes en les assignatures de matemàtiques, però degut a l’èxit que va suposar en aquestes, es va decidir incorporar la metodologia de treball ACME a altres disciplines com la programació, les bases de dades, la química, l’economia, etc. de manera que actualment es poden desenvolupar activitats ACME en moltes disciplines. Actualment l’ACME s’utilitza com a complement a les classes presencials, on el professor exposa de manera magistral els conceptes i resol algun exercici a mode d’exemple, per a que després l’alumne, utilitzant la plataforma ACME, intenti resoldre els exercicis proposats pel professor. L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar l’anàlisi, disseny i implementació de les modificacions necessàries a incorporar a la plataforma ACME per tal de millorar el gestor de grups, els exercicis Excel i finalment permetre el treball en grup. El projecte consta de tres parts: millorar les interfícies del professor i de l’alumne, la millora del exercicis Excel i la resolució d’exercicis en grup" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Informàtica (EINF)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Ensenyament assistit per ordinador" , "dc.subject": "Internet en l'ensenyament universitari" , "dc.subject": "Treball en equip -- Ensenyament assistit per ordinador" , "dc.subject": "Computer-assisted instruction" , "dc.subject": "Internet in higher education" , "dc.subject": "Teams in the workplace -- Computer-assisted instruction" , "dc.title": "Noves funcionalitats per desenvolupar el treball en grup a dins de l'ACME" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.831758209593886; north=41.96303514356225; name=Universitat de Girona. Projectes ACME (Avaluació Continuada i Millora de l’Ensenyament)" }