{ "dc.contributor.author": "Vila, Ignasi" , "dc.date.accessioned": "2014-11-07T10:25:29Z" , "dc.date.available": "2014-11-07T10:25:29Z" , "dc.date.issued": "2012" , "dc.identifier.issn": "1138-7963" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9643" , "dc.description.abstract": "Les implicacions dels conceptes 'inclusió escolar' i 'educació intercultural' a l'escolarització de l'alumnat estranger" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "spa" , "dc.publisher": "MUGAK, Centro de documentación sobre racismo y xenofobia" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://mugak.eu/revista-mugak/no-59/la-escolarizacion-del-alumnado-extranjero-situacion-actual-y-perspectivas" , "dc.relation.ispartof": "© Mugak, 2012, núm. 59" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-PS)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Infants immigrants -- Educació" , "dc.subject": "Immigrant children -- Education" , "dc.subject": "Educació intercultural" , "dc.subject": "Multicultural education" , "dc.title": "La escolarización del alumnado extranjero: situación actual y perspectivas" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "017892" }