{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient" , "dc.contributor.author": "Vega Martínez, Esther" , "dc.date.accessioned": "2014-11-06T07:36:03Z" , "dc.date.available": "2014-11-06T07:36:03Z" , "dc.date.issued": "2014-07-30" , "dc.identifier.other": "Gi. 1805-2014" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/283655" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9629" , "dc.description.abstract": "Environmental pollution related to odour emission has become in the last years an important public concern. Closeness of odour-causing facilities such as waste water treatment plants (WWTPs) to urban areas further aggravates the problem. Volatile sulphur compounds (VSC) are one of the main groups of odour causing compounds in WWTPs, especially in the sludge processing. Nowadays, there are a variety of options available for the effective treatment of odorous sulphur compounds emission. This thesis has focused on the minimisation during sewage sludge conditioning process and the abatement of these compounds by treatments such as advanced oxidation processes and adsorption at the end-of-pipe" , "dc.description.abstract": "La contaminació atmosfèrica relacionada amb la emissió de males olors s’ha convertit en els darrers anys en un motiu de preocupació social. La proximitat d’instal·lacions causants de males olors com les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) a les àrees urbanes, agreuja encara més el problema. Els compostos volàtils de sofre (CVS) són un dels principals grups de compostos causants de males olors, especialment en el tractament i processament dels fangs generats a les EDARs. Actualment, existeix una gran varietat d’opcions disponibles per al tractament efectiu de les emissions dels CVS causants de males olors. La present tesi s’ha focalitzat en la minimització de emissions durant el condicionament químic dels fangs i la eliminació mitjançant tractaments a final de procés com processos d'oxidació avançada o adsorció en carbons actius" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Odour" , "dc.subject.other": "Males olors" , "dc.subject.other": "Malos olores" , "dc.subject.other": "Waste water treatment" , "dc.subject.other": "Tractament d'aigües residuals" , "dc.subject.other": "Tratamiento de aguas residuales" , "dc.subject.other": "Sewage sludge" , "dc.subject.other": "Fang" , "dc.subject.other": "Lodo" , "dc.subject.other": "Thermal drying" , "dc.subject.other": "Assecat tèrmic" , "dc.subject.other": "Secado térmico" , "dc.subject.other": "Adsorption" , "dc.subject.other": "Adsorció" , "dc.subject.other": "Adsorción" , "dc.subject.other": "Advanced oxidation process" , "dc.subject.other": "Procés d'oxidació avançada" , "dc.subject.other": "Proceso de oxidación avanzada" , "dc.title": "Minimisation and abatement of volatile sulphur compounds in sewage sludge processing" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Martín, María José" , "dc.contributor.director": "González Olmos, Rafael" , "dc.subject.udc": "574 - Ecologia general i biodiversitat" , "dc.subject.udc": "614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria" , "dc.subject.udc": "628 - Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }