{ "dc.contributor": "Fiol Santaló, Núria" , "dc.contributor.author": "Ayala Pastor, Ernest" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2014-10-24T08:38:38Z" , "dc.date.available": "2014-10-24T08:38:38Z" , "dc.date.issued": "2013-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9578" , "dc.description.abstract": "L’objecte del projecte ha estat el de dissenyar una depuradora adequada al tractament de 5 m3/h d’aigua residual contaminada amb Cu, Ni, Zn i Cr tot ajustant-se a la normativa d’abocament legal vigent, i amb la premissa d’utilitzar les tecnologies i processos més eficients i econòmics. Per tal de poder dimensionar correctament els equips i estructures s’han realitzat diverses proves químiques i estudis estructurals utilitzant programes informàtics tals com el SAP2000, dissenyats especialment per a aquest tipus de tasques. A partir de les dades obtingudes s’han dimensionat tots els equips de la Depuradora. Amb aquest estudi s’arriba a la conclusió que l’addició de reactius assegura l’eliminació de contaminants fins als límits d’abocament a la xarxa de clavegueram que marca la legislació Catalana. Cal tenir en compte que en la posta a punt de la instal•lació caldrà optimitzar els cabals dels reactius per tal d’adequar-los a les concentracions reals dels contaminants presents en l’aigua residual del procés" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Mecànica (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Aigües residuals -- Plantes de tractament" , "dc.subject": "Aigües residuals -- Depuració" , "dc.subject": "Metalls pesants -- Separació" , "dc.subject": "Sewage disposal plants" , "dc.subject": "Sewage -- Purification" , "dc.subject": "Heavy metals -- Separation" , "dc.title": "Disseny d'una planta de tractament d'aigües per a una indústria de tractaments superficials per mètodes electrolítics" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }