{ "dc.contributor": "Soler Busquets, Jordi" , "dc.contributor.author": "Pomar Sais, Ignasi" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2014-10-06T10:45:35Z" , "dc.date.available": "2014-10-06T10:45:35Z" , "dc.date.issued": "2014-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9508" , "dc.description.abstract": "Aquest treball es centra en estudiar diferents aïllaments tèrmics, materials i sistemes constructius per tal d’aconseguir reduir la demanda energètica d’un habitatge unifamiliar aïllat. Per fer-ho, s’estudiaran i analitzaran els diferents tipus d’aïllaments tèrmics més usuals en el sector de la construcció. A partir d’aquí es compararan entre ells per trobar quin és l’aïllament més viable tèrmicament i econòmicament. També s’estudiarà si els aïllament anomenats ecològics o sostenibles poden oferir les mateixes propietats que els aïllaments comuns. Aquest mateix procés d’estudi i comparació es realitzarà, de forma més resumida, amb altres productes emprats en la construcció, com poden ser els diferents materials per executar les fàbriques d’obra. Sempre s’ha tingut en compte que es complissin les normatives corresponents" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Arquitectura Tècnica (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Habitatges -- Estalvi d’energia" , "dc.subject": "Habitatges -- Consum d'energia" , "dc.subject": "Habitatges -- Aïllament" , "dc.subject": "Cases unifamiliars -- Disseny i construcció" , "dc.subject": "Arquitectura i estalvi d'energia" , "dc.subject": "Dwellings -- Energy consumption" , "dc.subject": "Dwellings -- Energy conservation" , "dc.subject": "Dwellings -- Insulation" , "dc.subject": "Housing, Single family -- Design and construction" , "dc.subject": "Architecture and energy conservation" , "dc.title": "Estudi comparatiu de diferents sistemes constructius, per reduir la demanda energètica d’un habitatge unifamiliar aïllat" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }