{ "dc.contributor": "Reixach Corominas, Rafel" , "dc.contributor.author": "López Fernández, Yasmina" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2014-10-06T10:27:58Z" , "dc.date.available": "2014-10-06T10:27:58Z" , "dc.date.issued": "2014-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9505" , "dc.description.abstract": "Aquest estudi fa una anàlisi comparativa entre la construcció prefabricada, concepció industrialitzada de l'edificació i l'artesania de la construcció convencional. Es realitza una anàlisi a partir de la construcció convencional, constituïda bàsicament d'estructura de formigó armat i peces ceràmiques, vers la construcció prefabricada, analitzant dues tipologies dins d'aquesta construcció industrialitzada: la construcció prefabricada de tipus pesada formada per peces de formigó armat i la construcció prefabricada de tipus lleugera d'acer, combinada amb elements de fusta i de tipus modular. L'estudi no és tan a nivell constructiu ni s'analitzen les solucions constructives de cada sistema sinó que aquestes ja venen definides per cada projecte inicial facilitat per Prêt a Porter de Prefabricats Pujol (en el cas de construcció prefabricada pesada) i INUIT d''Eideé Arquitectes (en el cas del prefabricat lleuger) S'estableix un prototip d'habitatge al qual s'ajustaran els altres dos projectes per tal que els resultats obtinguts siguin més a aproximats" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Arquitectura Tècnica (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Edificis prefabricats" , "dc.subject": "Construcció en formigó armat" , "dc.subject": "Buildings, Prefabricated" , "dc.subject": "Reinforced concrete construction" , "dc.title": "Estudi comparatiu entre la construcció convencional i la construcció prefabricada" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }