{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Biologia" , "dc.contributor.author": "Torner Bosch, Eva" , "dc.date.accessioned": "2014-09-03T07:36:25Z" , "dc.date.available": "2014-09-03T07:36:25Z" , "dc.date.issued": "2014-06-20" , "dc.identifier.other": "Gi. 1453-2014" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/276958" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9287" , "dc.description.abstract": "This thesis is about challenges that currently concern in vitro production (IVP), sex determination procedures and sex-related survival of in vitro-produced porcine embryos. Specifically, the current thesis develops a new suitable PCR-based procedure based on the amplification of repetitive sequences for determining the sex of porcine embryos at different developmental stages. Furthermore, this work establishes new culture conditions and provides new knowledge about physiology, development and sexual dimorphisms in survival rates and kinetics of the development of in vitro-produced porcine embryos under specific in vitro culture conditions. The presence of optimal concentrations of hyaluronic acid and specific energy substrates at the appropriate time of embryo development, as well as the timing of several events during the earliest stages of development, essentially the timing of the first embryonic cleavage, appear to be linked amongst them and are related to subsequent embryonic competence, influencing development in a sex related manner" , "dc.description.abstract": "Aquesta tesi tracta alguns dels reptes que actualment afecten la producció in vitro (PIV), la determinació del sexe i la supervivència relacionada amb el sexe dels embrions de porcí. Concretament, presenta una nova tècnica de PCR basada en l’amplificació de seqüències repetitives apte per a determinar el sexe d’embrions porcins a diferents estadis de desenvolupament. També estableix noves condicions de cultiu i ofereix nous coneixements sobre la fisiologia, el desenvolupament i els dimorfismes sexuals en les taxes de supervivència i en la cinètica del desenvolupament d’embrions de porcí PIV sota unes determinades condicions de cultiu. Concentracions òptimes d’àcid hialurònic, i de glucosa, piruvat i lactat com a substrats energètics, en el moment adequat del desenvolupament embrionari, així com també el moment en el qual té lloc la primera divisió embrionària, estan relacionats entre sí i condicionen el posterior desenvolupament embrionari, tendint a desviar la proporció de sexes" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Porcine" , "dc.subject.other": "Porcí" , "dc.subject.other": "Porcino" , "dc.subject.other": "In vitro-produced embryos" , "dc.subject.other": "Producció in vitro d'embrions" , "dc.subject.other": "Producción in vitro de embriones" , "dc.subject.other": "First cleavage" , "dc.subject.other": "Primera escisió" , "dc.subject.other": "Primera escisión" , "dc.subject.other": "Culture media" , "dc.subject.other": "Medi de cultiu" , "dc.subject.other": "Medio de cultivo" , "dc.subject.other": "Sex" , "dc.subject.other": "Sexe" , "dc.subject.other": "Sexo" , "dc.title": "In vitro production of porcine embryos. New insights into optimization of culture media with relevance to sex ratio purposes" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Bonet, Sergi" , "dc.contributor.director": "Briz González, Maria Dolors" , "dc.contributor.director": "Bussalleu Muntada, Eva" , "dc.subject.udc": "575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia" , "dc.subject.udc": "576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }