{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Biologia" , "dc.contributor.author": "Castillo Martín, Miriam" , "dc.date.accessioned": "2014-09-02T06:09:59Z" , "dc.date.available": "2014-09-02T06:09:59Z" , "dc.date.issued": "2014-07-09" , "dc.identifier.other": "Gi. 1452-2014" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/276875" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9281" , "dc.description.abstract": "In the present Thesis, we observed that vitrifying-warming porcine embryos had detrimental effects. Indeed, vitrification and warming were seen to reduce developmental ability and quality of in vitro produced porcine blastocysts, with increased levels of DNA fragmentation, raised levels of reactive oxygen species and alterations in the expression of pluripotency and thermal shock-related genes. This suggested that establishing effective cryopreservation methods was required. Following this, we found that embryo cryotolerance did not only depend on the cryopreservation procedures but also on the composition of the culture medium. On the other hand, beneficial effects were also obtained from exposing embryos to antioxidants. Specifically, L-ascorbic acid addition during culture and/or vitrification and warming enhanced embryo survival, redox status and thermal stress response" , "dc.description.abstract": "En aquesta tesi s’ha observat que els processos de vitrificació i escalfament sotmeten els embrions porcins produïts in vitro a situacions d’estrès. Els resultats obtinguts quant a la capacitat dels embrions a l’hora de sobreviure a la criopreservació i a la qualitat dels embrions vitrificats, amb augments en els nivells de fragmentació del DNA i en les espècies reactives d’oxigen i amb alteracions en el perfil d’expressió de gens involucrats en la pluripotencialitat i en la resposta al xoc tèrmic, suggereixen la necessitat d’incrementar l’efectivitat dels mètodes de criopreservació. S’ha determinat, a més, que la criotolerància embrionària no només depèn dels processos de criopreservació sinó també de la composició dels medis de cultiu. Finalment, s’ha observat que l’exposició dels embrions a molècules antioxidants desencadena efectes beneficiosos. Concretament, l’addició d’àcid ascòrbic en els medis de cultiu i vitrificació-escalfament millora la supervivència, l’estat d’oxidació/reducció i la resposta a l’estrès tèrmic" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Vitrification" , "dc.subject.other": "Vitrificació" , "dc.subject.other": "Vitrificación" , "dc.subject.other": "Porcine" , "dc.subject.other": "Porcí" , "dc.subject.other": "Porcino" , "dc.subject.other": "Blastocysts" , "dc.subject.other": "Blastocits" , "dc.subject.other": "Blastocitos" , "dc.subject.other": "Culture" , "dc.subject.other": "Cultura" , "dc.subject.other": "Antioxidants" , "dc.subject.other": "Antioxidantes" , "dc.subject.other": "Gene expression" , "dc.subject.other": "Expressió genètica" , "dc.subject.other": "Expresión genética" , "dc.title": "Vitrification of in vitro produced porcine blastocysts: the effects of culture medium and antioxidants" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Bonet, Sergi" , "dc.contributor.director": "Yeste Oliveras, Marc" , "dc.subject.udc": "575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia" , "dc.subject.udc": "576 - Biologia cel·lular i subcel·lular. Citologia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }