{ "dc.contributor.author": "Nonó Rius, Brigit" , "dc.date.accessioned": "2014-05-30T11:23:43Z" , "dc.date.available": "2014-05-30T11:23:43Z" , "dc.date.issued": "2008" , "dc.identifier.issn": "0213-6228 (versió paper)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9157" , "dc.description.abstract": "Se'ns presenta una oportunitat ulllca d'aplegar en aquestes pagllles I'extensa producció escrita del Sr. Mirambell i Belloc. Des deis seus inicis professionals fins a I'actualitat com a cronista de la ciutat de Girona, ha composat pagines consagrades a temes d'actualitat social i d'ambit cultural, així com d'ambit historic i educatiu. Des d'articles de premsa fins a estudis monografics dedicats a I'ensenyament, la impremta, la Biblioteca Pública de Girona, etc.; tots ells d'un elevat valor cultural i d'una qualitat innegable. Així doncs, disposat en vuit blocs: lIibres, col'laboracions en obres col'lectives, articles en publicacions periodiques, miscel·lanies i homenatges, conferencies, comunicacions i ponencies, fultets, prolegs, epílegs i estudis introductoris i obres menors, s'ha volgut copsar tota aquesta riquesa ,<literaria» i posar-la a mans d'aquells estudiosos, investigadors i ciutadans que desitgin gaudir d'aquests textos." , "dc.format.extent": "9 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Girona (Província). Diputació" , "dc.relation.ispartof": "© Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 2008, vol. XLIX, p. 269-277" , "dc.relation.ispartofseries": "Grup de Recerca en Estudis Culturals" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.source": "Nonó Rius, Brigit 2008 Bibliografia d'Enric Mirambell i Belloc (1947- ) Annals de l'Institut d'Estudis Gironins XLIX 269 277" , "dc.subject": "Mirambell i Belloc, Enric -- Bibliografia" , "dc.subject": "Mirambell i Belloc, Enric -- Bibliography" , "dc.title": "Bibliografia d'Enric Mirambell i Belloc (1947- )" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.idgrec": "014823" }