{ "dc.contributor": "Majó, Joaquim" , "dc.contributor.author": "Arxé Fernández, Meritxell" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Turisme" , "dc.date.accessioned": "2014-04-03T15:17:51Z" , "dc.date.available": "2014-04-03T15:17:51Z" , "dc.date.issued": "2010-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/9023" , "dc.description.abstract": "La realització d’aquest estudi té per objectiu principal analitzar l’activitat promocional de la Costa Brava, com ho és la campanya gastronòmica del Peix Blau Ganxó. Es tracta d’analitzar quina ha estat la seva evolució des de què va néixer la campanya fins a l’actualitat. S’estudien diferents aspectes com, per exemple, l’èxit que ha anat obtenint, les maneres de promoció que s’han anat utilitzant per difondre la campanya, les empreses col•laboradores, a quins diaris s’hi han publicat notes de premsa i alguns aspectes d’imatge gràfica. Un segon objectiu és realitzar un treball de recerca basat en l’organització de la campanya gastronòmica en la seva setzena edició. Això permet desenvolupar un projecte ben documentat i en el qual s’ha pogut extreure la informació necessària de primera mà. Un tercer objectiu és donar a conèixer una de les activitats gastronòmiques amb més ressò del Baix Empordà. Són moltes campanyes de gastronomia que es celebren als diferents municipis de la comarca. Algunes d’elles tenen una trajectòria exitosa de més de 15 anys. La idea és estudiar-ne una en concret per a valorar com es desenvolupa una activitat d’aquesta mena que no té altre objectiu primordial que el d’atraure el turisme i desestacionalitzar la temporada de la Costa Brava" , "dc.description.abstract": "The main goal of this study is to analyze promotional activities on Costa Brava, specifically, the gastronomic campaign “Peix Blau Ganxó”. We analyze the evolution from which it was born until the present. We study different aspects such as, the success obtained, the ways of promotion used to spread the campaign, the partners, in which newspapers have been published press releases and some aspects of graphic design. A second goal is to conduct a research based in the organization of the gastronomic campaign. This allows us to develop a good documented project. A third goal is to release one of the most important gastronomic events from Baix Empordà. Many food campaigns are held in the different municipalities of the region. Some of them have a successful career of over 15 years. The idea is to study one particular to assess how to develop such an activity that has no other purpose than to attract tourists off season at Costa Brava" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Màster Interuniversitari en Direcció i Planificació de Turisme" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Turisme -- Catalunya -- Costa Brava" , "dc.subject": "Tourism -- Catalonia -- Costa Brava" , "dc.subject": "Turisme i gastronomia" , "dc.subject": "Tourism and gastronomy" , "dc.title": "La Campanya gastronòmica del Peix Blau Ganxó: dels seus orígens a l'actualitat" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/masterThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=3.0316589999999906; north=41.7850237; name=Sant Feliu de Guíxols" }