{ "dc.contributor.author": "Barceló i Vidal, Carles" , "dc.date.accessioned": "2014-03-25T09:05:16Z" , "dc.date.available": "2014-03-25T09:05:16Z" , "dc.date.issued": "2011" , "dc.identifier.issn": "0214-316X (versió paper)" , "dc.identifier.issn": "2013-9829 (versió electrònica)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8990" , "dc.description.abstract": "La reflexió sobre la naturalesa de les dades composicionals i sobre la metodologia estadística específica per a la seva anàlisi condueix a la construcció de l'espai de les composicions i a la seva estructuració com un espai vectorial euclidià, del qual el símplex n'és l'espai suport. S'il·lustren sobre el diagrama ternari alguns dels elements més característics d'aquesta geometria" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Matemàtiques" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/ButlletiSCM/article/view/244820" , "dc.relation.ispartof": "Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, 2011, vol. 26, núm. 1, p.5-28" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-IMA)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Espais vectorials" , "dc.subject": "Vector spaces" , "dc.subject": "Anàlisi multivariable" , "dc.subject": "Multivariate analysis" , "dc.title": "De les dades composicionals a una geometria euclidiana sobre el símplex" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.doi": "http://dx.doi.org/10.2436/20.2002.01.32" , "dc.identifier.idgrec": "015052" }