{ "dc.contributor": "Ripoll Masferrer, Lluís" , "dc.contributor.author": "Camps Castells, Jordi" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2014-03-19T14:51:31Z" , "dc.date.available": "2014-03-19T14:51:31Z" , "dc.date.issued": "2013-06" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8965" , "dc.description.abstract": "L’abast d’aquest projecte contindrà els documents necessaris per fabricar i regular el banc d’assaig hidràulic de ruptura de peces a fatiga. La màquina actual fa un assaig de la ruptura a fatiga d’un pedal de bicicleta. Consta d’una lleva i una molla que permet unes regulacions molt limitades. La lleva és accionada per un motor elèctric i és l’encarregada de donar les oscil•lacions de les forces (força màxima i mínima) pertinents al pedal de bicicleta. El nou banc constarà de: - Un sistema hidràulic per a realitzar la càrrega - Un nou disseny del sistema de fixació de les peces que pugui ser flexible - Un sistema de control que ens asseguri la fiabilitat de les dades i que pugui regular la força a aplicar" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.format.mimetype": "application/zip" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Mecànica (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Mesurament -- Instruments -- Projectes i construcció" , "dc.subject": "Esforç i tensió" , "dc.subject": "Materials -- Fatiga" , "dc.subject": "Measurement instruments -- Design and construction" , "dc.subject": "Strains and stresses" , "dc.subject": "Materials -- Fatigue" , "dc.title": "Banc d’assaig hidràulic per ruptura de peces a fatiga" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }