{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Informàtica i Matemàtica Aplicada" , "dc.contributor.author": "Acebo Peña, Esteve del" , "dc.date.accessioned": "2014-03-18T08:02:51Z" , "dc.date.available": "2014-03-18T08:02:52Z" , "dc.date.issued": "2011-05-27" , "dc.identifier.other": "Gi. 493-2014" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/132093" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8959" , "dc.description.abstract": "Trust modeling is widely recognized as an aspect of essential importance in the construction of agents and multi agent systems (MAS). As a consequence, several trust formalisms have been proposed over the last years. All of them have a limitation: they can determine the trustworthiness or untrustworthiness of the information received from a given agent, but they don't supply mechanisms for correcting this information, in the case of it being unaccurate, in order to extract some utility from it. In order to overcome this limitation, this thesis introduces the concept of reliability as a generalization of trust, and presents Fuzzy Contextual Filters (FCF) as reliability modeling methods loosely based on system identification and signal processing techniques. This thesis illustrates their applicability to two domains: the appraisal variance estimation problem in the Agent Reputation and Trust (ART) testbed and Bar Systems, a class of optimization algorithms for reactive MAS" , "dc.description.abstract": "El modelatge de la confiança és àmpliament reconegut com un aspecte d'importància fonamental en la construcció dels agents i de sistemes d'agents múltiples (MAS). Com a conseqüència, s'han proposat en els últims anys diversos formalismes de confiança. Tots ells tenen una limitació: que puguin determinar la fiabilitat o la manca de credibilitat de la informació rebuda d'un agent determinat, però no subministrarà els mecanismes per a la correcció d'aquesta informació, en el cas que sigui inexacte, per tal d'extreure alguna utilitat ella. Per superar aquesta limitació, aquesta tesi presenta el concepte de fiabilitat com una generalització de la confiança, i presenta Filtres contextuals Fuzzy (FCF) com a mètodes de modelatge fiabilitat vagament basada en la identificació de sistemes i tècniques de processament de senyal. En aquesta tesi s'il·lustra la seva aplicació a dos dominis: el problema d'estimació de variància d'avaluació de la reputació d'agent i Trust (ART) banc de proves i Bar Systems, una classe d'algorismes d'optimització per reactiva MAS" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "eng" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Fuzzy contextual filters" , "dc.subject.other": "Filtres difusos contextuals" , "dc.subject.other": "Filtros difusos conceptuales" , "dc.subject.other": "Crew intelligence" , "dc.subject.other": "Multiagent systems" , "dc.subject.other": "Sistemes multiagent" , "dc.subject.other": "Sistemas multiagente" , "dc.subject.other": "Bar systems" , "dc.title": "Beyond trust. Using fuzzy contextual filters for reliability assessment in multi agent systems" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Rosa, Josep Lluís de la" , "dc.subject.udc": "004 - Informàtica" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }