{ "dc.contributor.author": "Costa i Fernàndez, Lluís" , "dc.contributor.author": "Puntí Brun, Mònica" , "dc.date.accessioned": "2014-02-19T10:34:00Z" , "dc.date.available": "2014-02-19T10:34:00Z" , "dc.date.issued": "2013-05" , "dc.identifier.issn": "2014-0304 (versió paper)" , "dc.identifier.issn": "2014-0444 (versió electrònica)" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/8908" , "dc.description.abstract": "The relationship between non-institutional free press and local communication is quite particular since this type of press forms a very characteristic model of local communication, showing that advertising suffices to finance an information product addressed to a fairly well-defined readership as long as this product has a good advertising sales department and an effective distribution in its operating area. This paper discusses the present situation of the free press in Catalonia, where this phenomenon has been quite prominent. It points out the main features of this type of press and makes a review of its history, which runs from the euphoria of its early years and its expansion and consolidation, to the current crisis" , "dc.description.abstract": "La relació entre la premsa gratuïta no institucional i la comunicació local és molt peculiar, ja que es tracta d’un model molt característic de comunicació de proximitat, i representa la constatació que la publicitat resulta suficient per a finançar productes informatius dirigits a públics bastant definits, sempre que disposin d’un bon departament comercial i d’una distribució eficaç en la seva àrea d’influència. Aquest treball analitza l’estat de la premsa gratuïta a Catalunya, on aquest fenomen ha destacat notablement. Es fa una caracterització dels trets més rellevants d’aquest tipus de premsa i se’n repassa la història, que ha anat des de l’eufòria dels primers anys, l’expansió i la consolidació, fins a la crisi actual" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Societat Catalana de Comunicació" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://dx.doi.org/10.2436/20.3008.01.107" , "dc.relation.ispartof": "Comunicació: revista de recerca i d’anàlisi, 2013, vol. 30, núm. 1, p. 79-99" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-FLC)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Premsa gratuïta -- Catalunya" , "dc.subject": "Free circulation newspapers and periodicals -- Catalonia" , "dc.subject": "Mitjans de comunicació de massa locals -- Catalunya" , "dc.subject": "Local mass media -- Catalonia" , "dc.title": "Premsa gratuïta, un model de comunicació local = Free press, a local communication model" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.doi": "http://dx.doi.org/10.2436/20.3008.01.107" , "dc.identifier.idgrec": "017810" }